Rozhodujúce faktory pre športový výkon

Čo všetko je dôležité, aby športovec dosiahol svoj maximálny možný výkon?

Tu je zoznam, ktorý vám môže napomôcť nájsť nedostatky, ktoré bránia vášmu rozvoju a ktoré váš výkon môžu zlepšiť, alebo zhoršiť. Je to zoznam rôznych faktorov, ktoré majú vplyv na naše športovanie. Dajú sa hodnotiť napríklad od 1 do 10, kedy 10 môže byť ako najvyššia možná hodnota danej schopnosti alebo daného limitujúceho faktoru. Nie všetky sa však dajú zlepšovať. Tu sú také základné, ktoré mi prišli na um. Zámerne vynechávam samotný fyzický tréning, lebo ten je všetkým bezpochyby zrejmý, ale sám o sebe je len časť úspechu. Ďalšie body si môžete doplniť napr. z vlastnej skúsenosti. Líšia sa aj v porovnaní, o aký druh športu sa jedná.

 • momentálny vek
 • zdravotný stav
 • genetické predpoklady (výška, zloženie svalstva,…)
 • športová minulosť (od akého veku sa človek pravidelne/nepravidelne hýbal, aký druh športu to bol,…)
 • finančné a materiálne podmienky
 • množstvo času na tréning
 • množstvo času na spánok a regeneráciu
 • kvalita prijímanej potravy
 • hodnota sebamotivácie
 • hodnota rodinnej pohody
 • hodnota pracovnej/študijnej pohody
 • hodnota podpory najbližších (rodičia, partner/ka,…)
 • psychická odolnosť/ schopnosť odolávať stresu
 • prah bolesti/vnímanie bolesti
 • schopnosť učiť sa nové veci (motorické, mentálne,…)
 • schopnosť prispôsobiť sa
 • schopnosť vnímať rytmus (pohybu)
 • schopnosť precítiť daný pohyb
 • schopnosť sústrediť sa (na výkon, techniku pohybu,…)
 • schopnosť autosugescie (vedomé vnucovanie si určitej predstavy)

Zoznam má len načrtnúť problematiku, aká komplexnosť sa vyžaduje, aby ste dosiahli vrcholovú výkonnosť. Špičkový športovci rozvíjajú všetky aspekty prípravy a tréningu. Ak sa v príprave niektorý z nich vynechá a nezdokonaluje, môže to výrazne znížiť maximálnu individuálnu výkonnosť daného športovca.

O športovcoch sa hovorí, že kto nemá v hlave, má v nohách. To je veľký klam. Bohužiaľ telesné fyzické predpoklady a fyzický tréning samé o sebe nestačia. Aj keď je časté, že niektorí športovci majú určité faktory nadpriemerné a nahrádzajú, alebo dobiehajú nimi často niektoré podpriemerné schopnosti. Napr. ak niekto ide cez kvantitu tréningu (objem) a zvláda nadpriemerné množstvo záťaže, iný naopak, ide na kvalitu (technická prepracovanosť atď), ak nemá napríklad rýchle regeneračné schopnosti alebo nemá dostatok času na viac tréningových hodín.

Každý by si mal vedieť sám, alebo pomocou trénera, zanalizovať svoje možnosti a tak aj objektívne určiť svoje športové ciele a budúcnosť. Skratky neexistujú.

Laik vidiaci len samotný výkon na trati, nemá ani najmenšie tušenie, čo všetko je potrebné, aby atlét dosiahol svetový výkon.

Neskôr samotné body podrobnejšie rozanalyzujeme.


Zanechať komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *